האם אנחנו טובים
כמו שאנחנו אומרים?

בואו ותראו בעצמכם, תעברו על הקמפיינים שלנו, האתרים שבנינו 

ותשאלו גם את הלקוחות בעצמם מה הם אומרים עלינו,

את התשובה אנחנו יודעים, מינסיון…